ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563

Post By Admin 2020-06-23 19:12:09 25

วันที่ 17 - 30 มิถุนายน 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์ สมัครสอบ และพิมพ์เอกสารชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสมัครและรายงานตัว (โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก) ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7- ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ

Download File สมัครสอบ