...

นายนพรัตน์ โพธิ์สิงห์

ตำแหน่ง อาจารย์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ นายนพรัตน์
นามสกุล โพธิ์สิงห์
เพศ ชาย
โทรศัพท์ 089-707-9577
อีเมลล์ n_posing@hotmail.com
โซเชียล

ประวัติการศึกษา

    ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์ THAILAND


    ปริญญาตรี : ค.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์ THAILAND

ผลงาน/ความเชี่ยวชาญ