...

นายธงชัย เจือจันทร์

ตำแหน่ง อาจารย์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ นายธงชัย
นามสกุล เจือจันทร์
เพศ ชาย
โทรศัพท์ 084-392-8454
อีเมลล์ thongchai.c@srru.ac.th
เว็บไซต์ www.example.com

  ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม THAILAND


  ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม THAILAND

 1. Thongchai Chuachan, Somnuk Puangpronpitag, Nopparat Posing, Suwat Gluaythong, Apichart Somrat. A Design and Development of Path-convergence Mechanisms for Named Data Networking, Mahasarakham Journal of Science and Technology, [37]:2. 296-303, 2018.
 2. Thongchai Chuachan, Pattarapat Waidee, Sirimongkon Meesiri. An IoT Hub System for Named Data Networking, Proceedings of , [the 13th National Conference on Computing and Information Technology, Bangkok, Thailand]:. 1-10, 2017.
 3. Thongchai Chuachan, Nopparat Posing, Ekrawee Kamplae, Somsawut Nindam. A Design and Development of the Web Interface for Network Emulators, Mahasarakham Journal of Science and Technology, [2017]:1. 68-76, 2018.
 4. Thongchai Chuachan, Ekkapol Nantapan, and Pichit Anurit. A-NAC: An Automated Authentication System for Network Access Controls, Proceedings of, [The 19th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), Chiang Mai, Thailand]:. 10-16, 2015.
 5. Somnuk Puangpronpitag and Thongchai Chuachan. A Flexible ARP Spoof Detection & Prevention System for Organizations, Mahasarakham Journal of Science and Technology, [2015]:5. 485-495, 2015.
 6. Thongchai Chuachan and Somnuk Puangpronpitag. An Investigation of Selfishness Attacks and Selective Forwarding Attacks in Mobile Ad Hoc Networks, Koch Cha Sarn Journal of Science, [2014]:Jan-June. 9-21, 2014.
 7. Somnuk Puangpronpitag, Thongchai Chuachan and Porntiwa Pawara. Classifying Peer-to-peer Traffic using Protocol Hierarchy, Proceedings of, [the International Conference on Computer and Information Sciences, Kuala Lumpur, Malaysia]:. -, 2014.
 8. Thongchai Chuachan and Somnuk Puangpronpitag. A Novel Challenge & Response Scheme Against Selective Forwarding Attacks in MANETs, Proceedings of, [The Fifth International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN), Da Nang, Vietnam]:. จำไม่ได้, 2013.
 9. Somnuk Puangpronpitag and Thongchai Chuachan. Two-State Peer-to-peer Flow Detection Algorithm, Proceedings of, [The 9th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTICON), Hua Hin, Thailand]:. -, 2012.
 10. Somnuk Puangpronpitag and Thongchai Chuachan. A New Design of Bandwidth Shaper with an Intra-protocol Fairness, Proceedings of, [The 9th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTICON), Khonkaen, Thailand]:. จมด, 2011.
 11. Thongchai Chuachan and Somnuk Puangpronpitag. Bandwidth Shaper with Intra-protocol Fairness, Proceedings of, [The 14th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2010), Chiang Mai, Thailand]:. 25-30, 2010.
 12. Thongchai Chuachan and Somnuk Puangpronpitag. Bandwidth Shaper with Encrypted P2P Detection, Journal of Information Science and Technology, [2]:3. 32-38, 2010.
 13. Thongchai Chuachan and Somnuk Puangpronpitag. P2P Traffic Shaping by Checking Regular Expression and Learning Traffic Flow, Proceedings of, [The 13th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2009), Bangkok, Thailand]:. 109-114, 2009.
 14. Piyawad Kasabai, Thongchai Chuachan and Somnuk Puangpronpitag. ARP Spoof Vaccination and Surveillance System, Proceedings of, [The 13th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2009), Bangkok, Thailand]:. 217-224, 2008.
 15. Thongchai Chuachan, Karim Djemame, Somnuk Puangpronpitag. Solving MTU Mismatch and Broadcast Overhead of NDN over Link-layer Networks, International Journal of Networked and Distributed Computing, [8]:2. 67 - 75, 2020.