...

นายเอกราวี คำแปล

ตำแหน่ง อาจารย์

(ลาศึกษาต่อ)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ นายเอกราวี
นามสกุล คำแปล
เพศ ชาย
โทรศัพท์ 083-017-3085
อีเมลล์ civiclove0326@hotmail.co.th
โซเชียล

ประวัติการศึกษา

    ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยลัยราชภัฏสวนดุสิต THAILAND


    ปริญญาตรี : วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยลัยราชภัฏสวนดุสิต THAILAND

ผลงาน/ความเชี่ยวชาญ