อาจารย์สุวัฒน์ กล้วยทอง และคณะ ได้นำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11

Post By admin 17 ก.ย. 2563, 09:10 25

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในวันที่ 17 กันยายน 2563

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม