อาจารย์สุวัฒน์ กล้วยทอง และคณะ ได้นำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11

Post By Admin 2020-09-17 09:10:34 25

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในวันที่ 17 กันยายน 2563

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม

รายชื่อฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์การสรรหาฯ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ