ประกาศ ตารางสอบหัวข้อ วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563 (รอบที่ 2)

Post By admin 22 ก.พ. 2564, 08:55 25

วัน พุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 3109 เริ่มเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (กำหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 20 นาที ในการสอบ

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม