ประกาศ ตารางสอบความก้าวหน้า วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม)

Post By admin 31 ส.ค. 2564, 09:20 25

วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564 ณ ห้อง 3109 เริ่มเวลา 09.40 น. เป็นต้นไป (กำหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 15-20 นาที ในการสอบ ถ้าหากไม่มาตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ) หมายเหตุ ให้นักศึกษาเข้าสอบตามเวลาที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ตามลิ้งในเอกสารแนบ

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม