ประกาศ ตารางสอบหัวข้อ วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564

Post By admin 11 ม.ค. 2565, 08:36 25

วัน พุธ ที่ 12 มกราคม 2564 ณ ห้อง 3108 เริ่มเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (กำหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 20 นาที ในการสอบถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ) หมายเหตุ ให้นักศึกษาเข้าสอบตามเวลาที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/pys-jaam-kzj

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม