ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง ข้อตกลงการจัดสรรพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบ Google Cloud และ OneDrive

Post By admin 26 ธ.ค. 2565, 06:43 25

ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง ข้อตกลงการจัดสรรพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบ Google Cloud และ OneDrive

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม