ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023

Post By admin 15 ส.ค. 2566, 03:57 25

ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023 จำนวน 19 ทุนละๆ 10,000 บาท ขอให้นักศึกษานำส่งเอกสารเพื่อขอรับทุนไปยังกองพัฒนานักศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม