ประกาศ ตารางสอบ ความก้าวหน้า 60% รายวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ภาคเรียนที่ 1/2566 (รอบ 2)

Post By admin 26 ก.ย. 2566, 01:34 25

ประกาศ ตารางสอบ ความก้าวหน้า 60% รายวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ภาคเรียนที่ 1/2566 (รอบ 2) วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้อง 3109 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (กำหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 20 นาที ในการสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม