ประกาศ ตารางสอบจบ รายวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ภาคเรียนที่ 1/2566

Post By admin 16 ต.ค. 2566, 01:59 25

วัน พุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง 3109 เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (กำหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 20 นาที ในการสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม