ประกาศ ตารางสอบหัวข้อนักศึกษาภาคปกติ วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 (รอบ 2)

Post By admin 8 ม.ค. 2562, 08:25 25

วัน พุธ ที่ 9 ม.ค. 2562 ณ ห้อง 3109 เริ่มเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (กำหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 15 นาที ในการสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม