ประกาศตารางสอบก้าวหน้า นักศึกษาภาคปกติวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์1 และรายวิชาการศึกษาเอกเทศ ภาคเรียนที่2/2561

Post By admin 22 ม.ค. 2562, 09:43 25

วัน พุธ ที่ 23 ม.ค. 2562 ณ ห้อง 3109 เริ่มเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (กำหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 15 นาทีในการสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม