ประกาศมหาวิทยาลัย ที่ 356/2562 การรับนักศึกษาผู้มีผลงานดีหรือความสามารถดีเด่นเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

Post By Admin 2019-11-08 06:27:18 25

ประกาศมหาวิทยาลัย ที่ 356/2562 การรับนักศึกษาผู้มีผลงานดีหรือความสามารถดีเด่นเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม

ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัราชภัฏสุรินทร์ ที่ 373/2562 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาผู้ที่มีผลงานหรือความสามารถดีเด่น เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562