ประกาศมหาวิทยาลัราชภัฏสุรินทร์ ที่ 373/2562 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาผู้ที่มีผลงานหรือความสามารถดีเด่น เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

Post By admin 22 พ.ย. 2562, 03:37 25

ประกาศมหาวิทยาลัราชภัฏสุรินทร์ ที่ 373/2562 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาผู้ที่มีผลงานหรือความสามารถดีเด่น เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม