ตารางสอบหัวข้อนักศึกษาภาคปกติ วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 และตารางสอบจบ วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (รอบ 2)

Post By admin 21 ม.ค. 2563, 08:35 25

วัน พุธ ที่ 22 ม.ค. 2563 ณ ห้อง 3108 เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม