ประกาศ ตารางสอบเค้าโครง นักศึกษาภาคปกติ วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562

Post By admin 3 มี.ค. 2563, 07:42 25

วัน พุธ ที่ 4 มี.ค. 2563 ณ ห้อง 3109 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (กำหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 20 - 30 นาที ในการสอบถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม