ประกาศ ตารางสอบเค้าโครง วิชาโครงงาน 1 และตารางสอบจบ วิชาโครงงาน 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (รอบ 2)

Post By admin 10 มี.ค. 2563, 09:43 25

วัน พุธ ที่ 11 มี.ค. 2563 ณ ห้อง 3109 เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (กำหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 20 - 30 นาที ในการสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม