ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระกับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 2563

Post By admin 7 มิ.ย. 2563, 20:27 25

สมัครผ่านเว็บไซต์ http://new.srru.ac.th พร้อมรายงานตัวได้ที่ 7 - ELEVEN ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 มิถุนายน 2563

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม