ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระกับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 2563

Post By Admin 2020-06-07 20:27:46 25

สมัครผ่านเว็บไซต์ http://new.srru.ac.th พร้อมรายงานตัวได้ที่ 7 - ELEVEN ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 มิถุนายน 2563

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม