ประกาศ ตารางสอบจบ วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ภาคเรียนที่1/2563 (รอบ 3)

Post By admin 4 พ.ย. 2563, 09:30 25

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 3109 เริ่มเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (กำหนดเวลาในกาiสอบ คนละ/กลุ่มละ 15-20 นาที ในการสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม