ประกาศ ตารางสอบหัวข้อ วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564

Post By admin 1 ก.พ. 2565, 09:43 25

วัน พุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้อง 3108 เริ่มเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (กำหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 20 นาที ในการสอบถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ) หมายเหตุ ให้นักศึกษาเข้าสอบตามเวลาที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/dre-vyyf-dgx

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม