ประกาศ แจ้งนักศึกษาตารายชื่อลงทะเบียนผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชน

Post By admin 4 ก.พ. 2565, 01:42 25

ประกาศ แจ้งนักศึกษาตารายชื่อลงทะเบียนผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชน เพื่อรับเงินในระบบตามโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ช่วยเหลือค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม