สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจะเข้ารับราชการ

Post By admin 28 เม.ย. 2565, 07:00 25

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจะเข้ารับราชการ ประกอบด้วย ทุนนวัตกรรมดิจิทัล ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม จำนวน 5 ทุน) และด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ประจำปี 2565 จำนวน 8 ทุน (***รับสมัครนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2564 ***และนักศึกษาที่จบไปแล้วไม่เกิน 2 ปี)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม