ประชาสัมพันธ์การอบรม SRRU NET Service กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล

Post By admin 3 ส.ค. 2565, 02:43 25

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม SRRU NET Service กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม