ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2565

Post By admin 15 ส.ค. 2565, 04:51 25

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2565

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม