ตารางสอบ ความก้าวหน้า และสอบเค้าโครง วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2565

Post By admin 27 ก.พ. 2566, 03:10 25

วัน พุธ ที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้อง 3108 เริ่มเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป (กำหนดเวลาในการสอบคนละ/กลุ่มละ 20 นาที ในการสอบถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม