ผลสอบ ความก้าวหน้า 60% รายวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์2 ภาคเรียนที่ 1/2566 (รอบ 2)

Post By admin 27 ก.ย. 2566, 08:21 25

ผลสอบ ความก้าวหน้า 60% รายวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์2 ภาคเรียนที่ 1/2566 (รอบ 2) วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้อง 3109

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม