ประกาศ ตาราง สอบจบ วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ภาคเรียนที่ 3/2565 (รอบ 2)

Post By admin 25 พ.ค. 2566, 08:42 25

วัน ศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง 3108 เริ่มเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป (กำหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 15-20 นาที ในการสอบถ้าหากไม่มาตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม