📣📣 ประกาศ ผลการสอบหัวข้อ รายวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ภาคเรียนที่ 2/2566

Post By admin 20 ธ.ค. 2566, 04:54 25

⚔️ ผลการสอบหัวข้อ รายวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ภาคเรียนที่ 2/2566 📅 วัน พุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 🏫 ณ ห้อง 3109

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม