📣📣 ประกาศ ตารางสอบหัวข้อ รายวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ภาคเรียนที่ 2/2566

Post By admin 19 ธ.ค. 2566, 02:58 25

👉วัน พุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 🏫 ณ ห้อง 3109 🕐เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ⚔️(กำหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 20 นาที ในการสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม