🔊📣 ประกาศ ตารางสอบจบ รายวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ภาคเรียนที่ 2/2566

Post By admin 26 มี.ค. 2567, 02:18 25

👉วัน พุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 🏫 ณ ห้อง 3108 🕐เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ⚔️(กำหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 20 นาที ในการสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม