🔉📣ประกาศ บริษัท โปรทอส เทคโนโลยี จำกัด 🌐เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาสหกิจศึกษา พ.ศ. 2567

Post By admin 24 พ.ค. 2567, 03:25 25

🔉📣 บริษัท โปรทอส เทคโนโลยี จำกัด 🌐เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาสหกิจศึกษา ตำแหน่งที่เปิดรับ ✅SOFTWARE DEVERLOPER ✅BA (BUSINESS ANALYST) ✅UX / UI DESIGNER ✅JR. SYSTEM ANALYST ✅Q.A. TESTER

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม