🔉📣📣ประกาศ โครงการปรับพื้นฐานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

Post By admin 7 มิ.ย. 2567, 01:45 25

โครงการปรับพื้นฐานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๖7 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 3108 อาคาร 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม