🔉📣📣ประกาศ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นพี่พบรุ่นน้อง ประจำปีการศึกษา 2567

Post By admin 7 มิ.ย. 2567, 01:40 25

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นพี่พบรุ่นน้อง ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม