ประกาศ ตาราง สอบจบ วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ภาคเรียนที่ 3/2565

Post By admin 22 พ.ค. 2566, 09:17 25

วัน อังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง 3108 เริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป (กำหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 15-20 นาที ในการสอบถ้าหากไม่มาตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม