ข่าวสารล่าสุด

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 014/2561

เรื่องอนุญาตให้นักศึกษาแก้ "I" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาภาค ปกติ)

งานปาฐกถาศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

ด้วยภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดปาฐกถาเรื่อง "Strategies for Enhancing Global Literacy"

เข้าลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใน 19 ตุลาคม 2561

เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของการเปิดดำเสินการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูทางการศึกษา

เปิดรับสมัครสมาชิก พ.ช.ค. และ ช.พ.ส. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 ธันวาคม 2561

ยังไม่มีข่าว

ยังไม่มีข่าว

ยังไม่มีข่าว

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ Endeavour Leadership Program

ทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาของออสเตรเลียและต่างประเทศ

ให้ทุนแก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป


ผลงานเด่น อาจารย์/นักศึกษา

 

ผศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง

นักวิจัยดีเด่น

  • เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้ารับมอบรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ผศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง

นักวิจัยดีเด่น

  • เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้ารับมอบรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ผศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง

นักวิจัยดีเด่น

  • เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้ารับมอบรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

ภาพกิจกรรม

คณะ วิทย์ฯ